Projekt
close
EN

Green Growth Power

Projektets namn: Green Growth Power

Projektägare/Kontakt: Pronatus projekt Green Growth Power

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 2.1 Innovativa lösningar, öppen för det okända

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet: 

Projektet kommer göra en förstudie för att se vad som krävs för att starta en verksamhet som ska använda ny miljöteknik och energieffektiva innovationer inom växthusodling för att skapa egna försörjningsmöjligheter för människor som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Med en ökad flyktingström och fler nysvenskar följer naturligtvis mängder med kunskaper och resurser.

LAG:s motivering:

Projektet har ett starkt innovationsinslag både när det gäller innovativa lösningar för miljö- och klimatfrågor samt för sociala innovationer. Detta kan bidra till nya lösningar för människor som står långt från arbetsmarknaden att hitta en självförsörjning. Projektdeltagarna har mycket kunskap inom både sakfrågorna och projektledning för innovationer.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket. 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev