Viljan Ställplats Husbilar

Leadercheck inom Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter

Projektets namn: Viljan Ställplats Husbilar

Projektägare/Kontakt: Brittatorps Andelsbyggnadsförening

Kort information om projektet: 

Genom att anlägga parkering och ställplatser för husbilar utvecklas bygdegården Viljan i Brittatorp. Det ger nya förutsättningar för att öka användningen av samlingslokalen, särskilt under semesterperioden.