close
EN

Energibesparing

Projektets namn: Energibesparing

Kort information om projektet: Bygdeföreningen Hjälshammar Nöbbeled hade behov av att sänka sina energikostnader. Med rådande elpriser var alternativet att sluta bedriva verksamhet under den kalla perioden. I projektet tilläggsisolerade man för att kunna fortsätta bedriva verksamheten med minskade energikostnader. 

Projektet är finansierat via mikrostödet ”Omställning 2.0”

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev