Projekt
close
EN

Säker by

Projektets namn: Säker by

Projektägare/Kontakt: Brandskyddsföreningen i Jönköpings län

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1.1 Skapande av mötesplatser och aktiviteter

Kort information om projektet: 

Projektet innebär utbildning i  HLR (hjärt & lungräddning) och brandskydd samt inköp av hjärtstartare för att öka säkerheten och tryggheten för människor i byar på landsbygden. Föreningen har identifierat 18 byar som är aktuella utifrån tiden för att nås av räddningsinsatser. Projektet genomförs i nära samarbete med Räddningstjänsten och andra aktörer. 

LAG:s motivering:

Att skapa säkerhet för invånarna på landsbygden lika väl som i staden är mycket viktigt för att det ska bli attraktivt att bo och verka på landsbygden. Vi vet alla att olika offentliga resurser minskar och att den ideella sektorn måste göra mer och mer för att skapa trygghet och säkerhet i närmiljö. I detta projekt uppnås både engagemanget från den ideella sektorn genom kunskapsöverföring från den offentliga sektorn. Projektet kan också bidra till att invånarna tar tag i andra förbättringsåtgärder då de träffas vid utbildningar.

Läs om projektets resultat

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev