Projekt
close
EN

Hack för maten

Projektets namn: Hack för maten

Projektägare/Kontakt: MIljöresurs Linné

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 2.1 Innovativa lösningar

Kort information om projektet: 

Fokus på matförsörjning och lokalproducerad mat. Projektet innebär ett nytt angreppssätt där olika kompetenser ska mötas för att tillsammans ta fram nya affärsidéer, tjänster och produkter. 

LAG:s motivering:

Projektet är intressant eftersom det genom "Hacket" kan skapas nya produkter, tjänster och företag inom livsmedelsproduktion och förädling. Det finns ett lärande i projektet då metoden är ny inom vårt område och om det faller väl ut kan det användas inom andra sektorer i framtiden. Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt.

Läs om projektets resultat

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev