Projekt
close
EN

Lokala och digitala informationspunkter

Projektets namn: Lokala och digitala informationspunkter

Projektägare/Kontakt: Sävsjö kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 3.3.2 Skapa tillväxt i befintliga småföretag

Kort information om projektet: 

Projektet innebär att skapa ett nytt koncept för turistinformation genom lokala och digitala informationspunkter. Målgruppen för projektet är företag inom besöksnäringen i Sävsjö kommun och angränsande kommuner.

Läs artikel om projektet "Stor satsning på besöksnäringen"

Här kan du läsa om projektets resultat

LAG:s motivering:

Övergripande motivering till beslutet är att det är intressant att skapa en ny form av turistinformation samt att projektet skapar nätverk mellan olika turistföretag. Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt.

Observera att det formella myndighetsbeslutet ej har fattats av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev