Projekt
close
EN

Integration och innovativt...

Projektets namn: Integration och innovativt entreprenörskap på landsbygden

Projektägare/Kontakt: Individuell människohjälp

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 3.3.2 Stödjande åtgärder för att öka nyföretagande

Kort information om projektet: 

Projektet riktar sig till presumtiva företagare med utländsk bakgrund i Sävsjö kommun. Genom fokusgrupper, föredrag och studiebesök vill man öka förståelsen för landsbygdens villkor och möjligheter. I den andra fasen i projektet utformas affärsplaner som möjliggör nyföretagande.

Projektet i media: 

170201 Läs en artikel om projektet

170213 Artikel tidningen Land

Här kan du läsa om projektets resultat

LAG:s motivering:

Projektet är intressant och kan skapa nya företag och arbetstillfällen på landsbygden. Samtidigt ges goda förutsättningar för deltagande individer att stanna kvar på landsbygden då de kan hitta en inkomst där. Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev