close
EN

Min framtid – kreativ och ung på landsbygden

Projektets namn: Min framtid – kreativ och ung på landsbygden

Projektägare: Teater 16

Kort information om projektet: Den kreativa och konstnärliga näringen är stor. Det finns många olika vägar in i yrkeslivet. Ändå är ungas bild av branschen ofta snäv. Det få yrkesroller, då med stjärnstatus, som syns i medierna. Med det här projektet vill Teater 16 i samarbete med Ljungby Business Arena visa upp fler kreativa och konstnärliga yrkesroller, och möjligheterna till arbete.

Först ska unga sätta upp en föreställning på Lokal 16. En professionell scenograf ska arbeta med scenografin, och genom workshops kommer unga att vara med i arbetet och lära sig mer om yrket. Arbetet med föreställningen ska dokumenteras till en utställningsmonter på Jobbcirkus. Tanken är att fler unga ska få ta del av ett tydligt exempel på en estetiskt inriktad yrkesroll.

Styrelsens motivering: Projektet beviljas då det skapar förutsättningar för kunskap och att lyfta andra yrkesgrupper inom kulturen och visa på förebilder för ungdomar. Här finns en tydlig koppling mellan sektorerna.

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev