Projekt
close
EN

Förstudie Sagobygden

Foto: Alexander Hall/Sagobygden
 

Projektets namn: Förstudie Sagobygden

Projektägare: Destination Småland

Kort information om projektet: Sveriges sagobygd är ett område som sträcker sig över Ljungby, Alvesta och Älmhults kommuner. Sagomuseet i Ljungby är navet, dit besökare kommer för att ta del av berättartraditionen. Destination Småland ska tillsammans med Sagomuseet och de tre kommunerna genomföra en förstudie för att undersöka sätt att utveckla turistverksamheten kopplad till Sagobygden.

Trots att det finns både intresse och efterfrågan hos besökare och researrangörer så saknas idag tydliga paketlösningar. Företagen upplever att de inte kan dra nytta av Sagobygdens verksamhet, på grund av den immateriella karaktären. Förstudien ska undersöka hur företagen kan utveckla sina verksamheter för att kunna dra nytta av Sagobygden och samarbeta med varandra. Det gäller främst de som arbetar inom besöksnäringen och erbjuder boende, mat och aktiviteter i området.

Förstudien ska också presentera möjliga sätt att destinationsutveckla Sagobygden, för att skapa möjligheten till ett storskaligt utvecklingsprojekt för Sagobygden som destination.

Styrelsens motivering: Förstudien har intentionen att många entreprenörer kommer att få nytta av den, i form av diversifiering och uppstart av nya verksamheter. Det finns en tydlig regional och lokal koppling. 

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev