Utbildning inom Multiple Use of Forrest!

Affärsutveckling Multiple Use of Forest


Affärsutveckling genom innovativ och hållbar användning av skogen och därigenom skapa mervärde för entreprenörer, kunder och samhället. Vilket behov kan du fylla?

Tillsammans utvecklar vi en affärsmodell med potential att växa. Första träffen är 30 januari och är en fysisk träff, resterande träffar sker digitalt och i samråd med gruppen. Processen är 12 veckor och bygger på en kombination av utbildning, workshop och individuell coaching.
Jenny Jakobsson från Adlignum leder processen.

Under utbildningen kommer ni ta fram en strategisk hållbar affärsmodell och en handlingsplan för implementering. Det gäller att vara snabb att anmäla då det är begränsat antal platser!

Kostnad för deltagande är 1500kr per företag.

Anmäl till Åsa Westström senast 6 januari

För mer information och anmälan kontakta Åsa Westström
Mejl: asa@leaderlinne.se
tel : 070 56 00 262

Publicerad: 2019-12-10