Föreningens styrelse

Styrelsen för Leader Linné Småland består av 16 ledamöter, två representanter för varje kommun fördelat efter sektorerna offentlig, ideell och privat. 

Ledarmöterna i styrelsen ska vara aktiva, transparenta och tillföra kunskap utifrån sitt kompetensområde och utvecklingsstrategin som helhet. I strategin används uttrycket att ha "leaderhatten" på sig.

Presentationer av styrelseledamöter kommer finnas på vår nya hemsida.

Gottlieb Granberg Privat sektor Ordförande
Elizabeth Peltola Offentlig sektor Vice ordförande
Jenny Anderberg Offentlig sektor  
Hanna Evelynsdotter Offentlig sektor  
Jenny Svensgård Offentlig sektor  
Ann-Sofie Thern Offentlig sektor  
Pierre Klasson Privat sektor  
Cecilia Malmqvist Privat sektor  
Roger Andersson Privat sektor  
Tobias Gustavsson Privat sektor  
Leo Haejselbaek Privat sektor  
Bengt-Elis Pettersson Ideell sektor  
Ingela Blad Ideell sektor  
Kjell-Erik Svensson Ideell sektor  
Jenny Herz Ideell sektor  
Erik Hjärtfors Ideell sektor  

 

Publicerad: 2016-01-28