Strategimöte i Leader Linné

Strategimöte i Leader Linné, Torsdagen den 3 april hade Leader Linné ett strategimöte på Ekhagen i Grimslöv, för den framtida Leader perioden. visionsdiskussioner varvat med föreläsningar och olika infallsvinklar skapade en spännande dag med idéer för framtidens landsbygdsutveckling. cirka 30 personer som representerade offentlig, privat och ideellsektor fanns på plats för att bidra med sina tankar.      

Publicerad: 2014-04-15