Spännande projektbeslut

​Leader Linné Smålands styrelse har nu tagit de första projektbesluten. Det är sex spännande projekt som styrelsen har beviljat och nu återstår det slutgiltiga myndighetsbeslutet från Jordbruksverket. Alla projekt kommer snart att bli sökbara i projektdatabasen här på hemsidan, du hittar då t ex kontaktuppgifter till projektledare och mer information om varje projekt. 

Grattis till följande projekt:

Förstudie: Grön landsbygdsintegration

Integration och innovativt entreprenörskap på landsbygden

Lokala och digitala informationspunkter

Offroad Småland

Unga på landsbygden - framtidens ledare

Hack för maten- Landsbygdshacket: Nytänkande affärsidéer för relationen mellan stad och landsbygd

Mer info om projekten, pressmeddelande

 

Publicerad: 2016-06-17