Smålands Kulturfestival

Fyller den småländska landsbygden med det bästa av storstadens utbud. Här möts konstformer, internationella stjärnor och lokala stoltheter i en skön blandning – just när vi som bäst behöver det!

Smålands Kulturfestival bygger på samarbete, där varje liten kugge är viktig. Här deltar kulturinstitutioner och kommuner, men också delar av näringslivet – från de stora företagen med många anställda till ensamföretagaren.

Smålands Kulturfestival som grundades 2012 vill öppna nya dörrar. Tillsammans med sina medarrangörer bjuder man in till tidigare låsta rum och berättar deras historia. När konstformer möts skapas nya uttryck och kontaktytor mellan människor med skiftande bakgrund och generationer. Smålands Kulturfestival vill ge fler chansen att upptäcka kulturens inneboende kraft och det Småland som i november byter mörker mot värme och ljus.

En vandringsutställning om byggnadstraditioner med Härlöv i Alvesta kommun som inspiration och utgångsläge. Invigning kl av Mats Johnsson, Alvestas kommunalråd från Härlöv och Simon Herlitz, avd.chef på Kultur&Fritid. Utställningen som sprider kunskap om de småländska traditionerna kring boendet och livet på vår vackra landsbygd.

Publicerad: 2014-11-04