Blanketter till EnergikartläggningAtt tänka på då ni vill driva projekt ”Energiinvesteringar”  


1. ”Projektstöd inom leader – ansökan om stöd” skickas in med post efter det att den har undertecknad av föreningens firmatecknare. 

2. Bifoga firmatecknarbevis. Får inte vara äldre än ett år. 1 och 2 ovan skickas med post till; Leader Linné, Fabriksgatan 13, 342 32 Alvesta 

3. ”Projektplan för energiinvesteringar”. Denna ansökan mailar ni till; annika.nilsson@leaderlinne.se 

• Till ansökan bifogas resultatet från energikartläggningen samt handlingsplan och kalkylunderlag från T Hedgren Energiteknik AB. Ni kan bara söka medel till sådana åtgärder som framkommer i denna kartläggning. 
• Ta in offerter från tre olika leverantörer. Bifoga dessa till redovisningen då ni är färdiga med investeringen. 
• Sätt upp skylten med Leader Linnés logga väl synligt på fastigheten. Denna skylt har ni fått tidigare. 
• Ni utser en person som ansvarar för Dagböckerna dvs. den lista på ideell tid som ni fyller i då ni jobbar med projektet. 
• Ansökan ska vara hos leaderkontoret senast den 11 juni. Ansökan kan inkomma senare men ”först till kvarn” gäller vid beslut. 
• Leader Linnés arbetsutskott tar beslut den 19 juni. Beslut kan tas senare också. 
• Vi sätter inget definitivt belopp som vi kan bevilja utan det kommer att ligga någonstans mellan 20 000 kr till 60 000 kr. Beviljat belopp per projekt beror på energibesparingen, totala kostnaden för beräknade åtgärder, antal ansökningar samt om investeringen bidrar till ökad verksamhet i fastigheten. 
• Spara på alla kvitton och se till att föreningen betalar alla kostnader som hör till projektet. Om Leader Linnés likviditet tillåter kommer vi att kunna förskottera 50 % av beviljade medel efter beslutet. 
• Ni måste redovisa alla kostnader och vad som gjorts i projektet senast den 15 oktober 2014. 
• Har ni frågor får ni gärna maila till annika.nilsson@leaderlinne.se eller ringa telefon nr. 
070 5600206 Lycka till! Annika 

Publicerad: 2014-05-28