Projektbeslut på gång

Den 24/5 höll arbetsutskottet för Leader Linné Småland möte. 11 projekt diskuterades och den 31/5 kommer styrelsen att fatta beslut!

 

Foto: Vi samlades på Hjortsbergagården för möte i arbetsutskottet och årsmöte i föreningen. Paus för mat i kvällssolen.

Publicerad: 2016-05-25