På Bönders vis

Visst är det härligt med entreprenörskap, "På Bönders Vis" är ett leader linné Projekt som verkligen har blommat ut och visar att även hemska saker som stormen Gudrun kan föra med sig något gott, och att landsbygdens entreprenörer på ett alltid lika imponerande sätt ser möjligheterna istället för problemen. Läs artikeln här.

Publicerad: 2013-10-01