Målområden 2014-2020

Leader Linné Småland verkar för en smart hållbar tillväxt på landsbygden.

Vi har tre övergripande målområden för 2014-2020:

  • Självförsörjning och entreprenörskap.                                                                   Många av projekten inom detta målområde kommer att beröra entreprenörskap och företagande men också kompetensutveckling och integration på arbetsmarknaden. Vi vill stimulera  entreprenöriellt tänkande. 
  • Öppen för det okända.                                                                                               Ingen vet något om framtiden. Nya tjänster och produkter kommer att behövas, samtidigt som vi behöver skapa nya förutsättningar för en bättre miljö och nya sociala funktioner. Inom detta målområde uppmuntras du att våga testa nya idéer. 
  • Spännande miljöer där människor och idéer kan växa.                                               Vi ser gärna att det skapas mötesplatser, fysiska eller virtuella, där människor med olika      bakgrunder, erfarenheter och kompetenser kan träffas. Det viktiga är just mötet mellan människor.

 


 

 

Publicerad: 2016-02-01