Om framtiden

Programperioden 2007-2013 är egentligen slut, men Leader Linné har lite medel kvar att besluta om till mindre projekt. Det handlar om lite pengar så det är bäst att skynda sig in med en förfrågan om ni har en projektidé. 

Förberedelserna för den nya programperioden 2014-2020 pågår, men det kommer att dröja innan vi är igång. Förmodligen går det inte att söka medel förrän år 2015. 

Några nyheter blir det i den nya programperioden! Leader-metoden byter namn till Lokalt Ledd Utveckling (LLU). Jordbruksverket har startat upp arbetet med att komma igång med Lokalt Ledd Utveckling. Vi kommer att kunna arbeta med fler fonder än idag, d v s alla fyra EU-fonderna (Jordbruksfonden, Fiskefonden, Regionalfonden samt Socialfonden). I praktiken innebär det att vi kommer att kunna arbeta bredare med lokal utveckling jämfört med idag då finansieringen till största del kommer från Jordbruksfonden. 

Kommunerna som ingår i föreningen Leader Linné vill fortsätta med samarbetet och under året kommer vi att jobba för att bli ett s k LLU-område och därmed möjliggöra för ett lokalt utvecklingsarbete i vårt område. Leader Linné kommer att lämna in en intresseanmälan till Jordbruksverket om att bli LLU-område och arbetet med en ny utvecklingsstrategi är påbörjad. Vi har tillsatt en ”advisory board” för strategiarbetet som leds av Roger Andersson (kontaktuppgifter). Annika Nilsson, verksamhetsledaren, ansvarar för skrivandet. Vår målsättning är att strategin ska var klar i slutet av året. Sen återstår det att se om Jordbruksverket godkänner den! 
Kom gärna med inspel till vårt strategiarbete! Information kommer att läggas ut fortlöpande på hemsidan.     

Publicerad: 2014-03-19