Nya projekt

Vi har fått in 5 stora projektansökning och 6 delprojekt inom framför allt paraply projektet startknall. Arbetsutskottet kommer på måndag att arbeta med dessa för att senare presenteras på styrelsemötet den 21 mars.

Inför styrelsemötet kommer går vi igenom hur mycket pengar som kommer att återföras, vi har sett att de flesta projekt inte kostar så mycket som man först trodde, ett genomsnitt på 20% av beviljade medel återförs.

Publicerad: 2013-03-06