Nya möjligheter!

Leader Linné går in i en ny fas vilket innebär att vi arbetar med att bli ett lokalt utvecklingskontor. Ett lokalt utvecklingskontor innebära att vi kommer att har en betydligt bredare kunskap om både vissa EU-fonder samt nationella och regionala finansieringsformer. Utvecklingskontoret jobbar med att hjälpa landsbygdens invånare att förvekliga idéer och projekt bl a som ”bollplank” vid projektutveckling. 

Genom att du fyller i den förenklade intresseanmälan (klicka här) kan vi på kontoret få en tydlig bild av vad ni vill göra. Därefter kan vi hjälpa till med att hitta lämpliga finansieringslösningar så som fonder, stiftelser eller EU-medel, och sedan hjälpa er igenom ansökningsprocessen för dessa. Vi tar dock inte ansvar för att projekten beviljas men vi ska hjälpa till så gott vi kan. Vi på kontoret har olika tematiska expertområden för att skapa oss ett så brett kunskapsområde som möjligt, detta tror vi kommer hjälpa utvecklingen i området än mer då finansieringen till projekt inte är lika beroende av verksamhetsperioder
INFO

Publicerad: 2014-01-07