Nya Leaderstöd att söka 2023
close
EN

Nyheter

Nya Leaderstöd att söka 2023

Just nu håller vi på att starta upp en ny period med nya områden att ansöka om projektmedel för.
Så länge kan du läsa om våra nya insatsområden här. 
Du som har en idé som passar är välkommen att höra av dig till kontoret.
Det går också att söka stöd för förstudier.
 

1. Strategiska samarbeten med lösningar som är nya på platsen

Är ni flera parter som vill jobba tillsammans mot ett gemensamt mål? Har ni en idé där ni kan nå längre tillsammans än vad ni hade gjort var och en för sig? Projekt inom det här insatsområdet ska leda till attraktiva lösningar som är nya i din bygd. Resultaten ska vara långsiktiga, alltså kunna bestå långt efter att projektet har tagit slut.

Det här insatsområdet ska bidra till våra följande mål:
* Människor känner vi-känsla och engagemang genom insatser året runt
* Blomstrande företag och entreprenörsanda
* Tillgänglig natur och hållbara livsmiljöer
* God service på nära håll

 

2. Utveckling och förädling av varor, tjänster och arbetssätt

Representerar du ett företag eller en förening som vill jobba innovativt och utvecklingsinriktat? Det kan handla om att producera varor och tjänster på nya sätt, men även om att förädla processer, spetsa erbjudanden och jobba smartare än förr. I förlängningen kan det skapa tillväxt - och nya jobbtillfällen.

Det här insatsområdet ska bidra till våra följande mål:
* Blomstrande företag och entreprenörsanda
* Tillgänglig natur och hållbara livsmiljöer
* God service på nära håll

 

3. Lärande och kompetensutveckling

Vill ditt företag eller förening stärka er kompetens, antingen i hela organisationen eller hos enskilda personer? Det kan här handla om att till exempel anordna utbildningar, göra studiebesök, diplomeringar, ta fram en ny plan/policy eller implementera ett digitalt system.

Det här insatsområdet ska bidra till våra följande mål:
* Människor känner vi-känsla och engagemang genom insatser året runt
* Blomstrande företag och entreprenörsanda
* Tillgänglig natur och hållbara livsmiljöer
* God service på nära håll

 

4. Nya mötesplatser och aktiviteter

Vill du bidra till sociala mötesplatser som förenar människor, bedriva idrott, anordna fritidsaktiviteter för barn/unga, främja hälsa, stärka kultur, genomföra integrationsprojekt eller kanske anordna evenemang och årliga festivaler? För oss är det viktigt att utveckla landsbygden, och göra den attraktiv för både boende och besökare. Där ser vi att föreningslivet spelar en viktig roll.

Det här insatsområdet ska bidra till följande mål:
* Människor känner vi-känsla och engagemang genom insatser året runt

 

5. Attraktiva miljöer som ger förbättrad hälsa och välbefinnande

Naturen är en viktig resurs i vårt område som ska användas hållbart – inte skadas eller utnyttjas. Projekt inom det här insatsområdet kan handla om att främja rekreation eller hälsofrämjande insatser, men även om att skapa nya besöksmål som vänder sig till en bredare målgrupp. Det kan vara projekt som tillgängliggör naturen, till exempel skogar, sjöar och öppna landskap.

Det här insatsområdet ska bidra till följande mål:
* Tillgänglig natur och hållbara livsmiljöer
 

Dela det här inlägget

Sök vårt smidigaste stöd

Vi brukar kalla det här stödet för litet, men är det verkligen sant?

I praktiken kan våra mikrostöd på upp till 20.000 kronor göra stor skillnad.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev