Personal vid Leader-kontoret

Nu är vårt leaderkontor i Alvesta väl bemannat. Vi är två personer som har gått över från Leader Linné. Det är verksamhetsledare Annika Nilsson som kommer att arbeta internt som ansvarig för kontoret samt externt med våra projektägare. Även Ylva Sandström följer med från Leader Linné in i den nya föreningen, Ylva kommer att vara vår ekonom och controller.
Ny på kontoret är vår informatör och projektutvecklare Eva Jacobsson Börjesson. Eva kommer närmast från trafiksäkerhetsorganisationen NTF där hon har arbetat som projektledare och kommunikatör. Även Veronica Ingolf är nyanställd.  Hennes uppgift är att driva projektet ”Unga för landsbygden”. Veronica kommer närmast från en tjänst på Företagarna i Kronobergs län.

Kontakta Eva eller Annika när ni har en projektidé. Då finns vi som stöd för att utveckla projektet, visa hur ansökan fungerar samt följer er under hela projektets gång. När det sedan är tid för redovisning finns vi till för att hjälpa er med de formella frågorna. Veronica kommer också att vara involverad i att utveckla och skriva projekt som har ungdomsfokus.

Foton och presentationer av Leader-kontorets personal kommer på vår nya hemsida!

Publicerad: 2016-01-29