Nu finns möjligheten att minska era uppvärmningskostnader med hjälp av ett bidrag

Leader Linné är en ideell organisation som arbetar med finansiering från Svenska staten, kommuner och EU för att stärka landsbygden. Vi har fått information om att mycket av föreningslivets kommunala bidrag och hyresintäkter går åt för att värma upp lokalerna. Därför skrev vi en projektansökan till Jordbruksverket för att skapa förutsättningar för att minska denna kostnadsbörda för föreningslivet. Tanken var att det är bättre om kommunernas bidrag går till föreningens verksamhet istället för till att finansiera uppvärmning av byggnad. Projektet beviljades så nu sätter vi igång. För mer info klicka här  

Publicerad: 2014-01-28