Nu är vi igång igen!

Efter en härlig sommar med mycket sol och bad är vi nu i full gång igen.

Då programperioden och alla våra projekt ska slutföras kommer arbetet med slutredovisningar att intensifieras. Vi vill att du som projektägare redovisar så snart som bara går. I de projekt där projekttiden har eller kommer att löpa ut inom kort kommer vi att höra av oss för att hjälpa till med en snabb redovisning.

Vi har nu också mitt inne i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för kommande sju åren.

Det nya i kommande programperiod är att Leader Linné kommer att omfatta åtta kommuner; Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult.

Det blir också möjligt att söka vissa former av företagsstöd, vilket vi är glada för.

Fokus i nya strategin kommer att ligga på; tillväxt, nya arbetstillfällen och nya företag.

Som tidsplanen ser ut nu så kommer vi först under våren 2015 att veta om vi får bli ett leaderområde och hur mycket medel vi tilldelas. Vår förhoppning är att ni ska kunna skicka in er projektansökan sommaren 2015. Vi kommer att kontinuerligt informera om vad som händer i arbetet på denna hemsida.

Publicerad: 2014-08-11