Naturturism

Nu är det nya naturturistprojekt igång, projektet syftar till att utveckla, stödja, stärka och förankrar naturturismbranschen i Leader Linnés område. Iden är även att skapa ett helikopterperspektiv över redan genomförda eller pågående projekt inom turismnäringen. Vi frågor om detta kontakta Mikael Eriksson: 0705600897 eller mikael.eriksson@leaderlinne.se

Publicerad: 2013-02-12