Naturskönt i Lagan

Torsdagen den 22 augusti besökte Annika projektet Naturupplevelse i Lagan. Projektet omfattar tre delar; skapande av en pilgrimsträdgård, anpassning för ökad framkomlighet av ca 2 km stig utmed ån Lagan samt en byggnation av en Skywalk i en ravin i Lagan. Med anledning av den varma sommaren fick man avbryta arbetet med Pilgrimsträdgården . I dagsläget har man gjort en grovplanering och påbörjat arbetet med utekaféet. Under hösten kommer man att ta upp arbetet igen och trädgården planeras vara färdig i vår. Bergastigen är nästan färdig och på bilden ser du hur det har blivit. Stigmännen med Jan Lönn i spetsen har gjort ett fantastiskt jobb och under vår promenad träffade vi flera personer från Lagan som går stigen varje dag. Detta är en led som används flitigt av samhällsinvånarna. Skywalken kommer att byggas så snart alla tillstånd är beviljade. Förhoppningen är att även den ska vara färdigställd i vår. Allt arbete sker ideellt under ledning av Kjell Emanuelsson och Leader Linné finansierar materialet. Tidigare har Leader Linné finansierat uppstart av Slussen som medfört att Lagan har blivit en vallfartsort på lördagarna då affären Slussen är öppen. 

Publicerad: 2013-08-27