Natur, mat och nytt sockenråd

Natur och mat är spännande! Just detta har vi fått lärt oss mer om eller framför allt olika utomhusmatlagnings tekniker och ätliga växter, detta är en del i Leader Linnés miniutbildning "värden i närmiljön" denna gång var den i vackra Piggaboda kvarn!

Asa Sockenråd är ett ny uppstartat sockenråd som har fått stöd av Leader Linné, det är härligt att se engagemanget ute på landsbygden. www.asasocken.se/

Publicerad: 2014-04-01