Mikrostöd för minskad miljöpåverkan

Nu finns det möjlighet att söka mikrostöd för projekt/insatser som leder till minskad miljöpåverkan. Mikrostöd är en enklare projektansökan som innebär både snabbare beslut, utbetalning och redovisning. Ideella föreningar och privatpersoner kan söka och maxbelopp som går att söka är 20 000 kr.

Vad kan man söka för? Du kan bland annat ansöka om att starta upp en testverksamhet för ny teknik och modeller, försöksanläggningar eller studiebesök både nationella och internationella. Det är endast fantasin som sätter gränser för vad du kan ansöka om så länge din idé bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vill du läsa mer om mikrostöd "punktinsatser för minskad miljöpåverkan" gå in på http://leaderlinne.se/mikrostod
Vid frågor kring din idé eller ansökningsprocessen kontakta
Kristin Petersson på Kristin@leaderlinne.se eller telefon 0705-600 897

Publicerad: 2020-09-25