Projektet Rural samlar aktiva bybor i hela landet!

 

Landsbygdsnätverket har publicerat en artikel om vårt LAG-ägda projekt Rural, även kallad Aktiva byar, med projektledare Maria Richter Simsek.


I projektet har man gjort en kartläggning av aktiva byar i Sverige och hittills har man hittat drygt 200 stycken. Förstudien kommer att avslutas i november och tills dess ska projektets nya digitala plattform ha testats. Plattformen ska stödja organisering och kunskapsdelning och möjliggöra initiativ till fysiska möten.

 

Läs mer om projektet i artikeln. 

Länk till projektet i Projektdatabasen.

Publicerad: 2018-10-31