Leaderprojekt ger effekter - ta del av slutrapporten

Lärande och innovation, LIN, var ett samarbetsprojekt mellan fem leaderområden i sydvästra Sverige och Högskolan i Halmstad, som pågick under åren 2017 - 2021. LIN grundades på forskning om lärprocesser, hållbart projektarbete och effekttänkande. LIN syftade till att utveckla leadermetodens samhällsnytta genom att öka leaderområdenas lärande och strategiska förmåga att arbeta långsiktigt och hållbart med lokal utveckling. Under projektet skapades flera teoretiska metoder och verktyg som testades praktiskt av leaderkontoren och utvecklades till användbara redskap i leaderarbetet. I denna rapport beskriver vi teorierna bakom metoderna, verktygen och arbetssättet med dem samt lärprocessen över tid. Vi bilägger även praktiska handledningar och hänvisar till kunskapsfördjupningar. Vår förhoppning är att denna rapport ska sprida våra erfarenheter, kunskaper och resultat till andra leaderområden som vill öka nyttan med sina insatser, för att skapa större och mer hållbar lokal utveckling

Rapporten hittar du här

Learning and innovation - Final report in English

Vi som har deltagit i projektet är
Marion Eckardt och Madelene Wahlström, Lokalt Ledd Utveckling Halland
Krister Olsson och Carl Dahlberg, Leader Bohuskust och gränsbygd
Åsa Westström och Ylva Sandström, Leader Linné Småland
Sofia Skörde och Ulrika Johansson, Leader Västra Småland
Marie Adolfsson och Linda Arontzon, Leader Sjuhärad
Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad

Publicerad: 2021-08-18