Läs mer om resultatet från projektet "Multiple use of forest"

Det transnationella projektet "Multiple use of forest" går mot sitt slut men efterlämnar sig en inpirerande broschyr väl värd att ta del av. I projektet har deltagare ingått både från Sverige, Finland, Luxembourg och Portugal där de har delat erfarenheter utifrån grön ekonomi, förnybara källor, klimatförändringar, minskade koldioxidutsläpp samt hur skogen kan nyttjas på nya kreativa sätt.

I broschyren hittar du goda exempel från varje land och några lokala pärlor såsom Röshults djur och natur, Ängabackens björksoda, Lövsjö loghouse, Café timjan samt Asa.

Broschyren hittar du här

Publicerad: 2021-01-24