Lantbrukare diskuterade nya vägar

Den 25 januari var det ett seminarium för företagare på landsbygden som anordnandes av Småföretagere i Sunnebro. Fokus var att tänka proaktivt på framtiden och att man på landsbygden behöver tänka lite större än vad man gjort innan. Samhället har förändrats snabbt vilket gör att lantbruk och landsbygd måste hänga med i utvecklingen - säkra sin plats för att finnas med i framtiden. Det pratade bl.a. om att man måste ha fler ben att stå på. Sedan gjordes en SWOT-analys av landsbygden för att bl.a. se våra styrkor och möjligheter och diskutera hur dessa ska kunna lyftas fram. Sedan även svagheter och hot och hur dessa ska minimeras. Summerat så ville vi få deltagarna att våga tänka större än vad de hittills har gjort - att starta deras kreativa processer och se nya affärsidéer. Det andra fokuset var att detta skulle vara en dag för att skapa "Vi-anda". Att vi tillsammans är starka på landsbygden och det behöver vi börja utnyttja mer. Läs Smålänningens artikel här.  Publicerad: 2014-01-29