Inflyttad forskare ser landsbygdens möjligheter

 
En ny studie visar att lokalisering av företag på landsbygden inte innebär problem med rekrytering av rätt personal, konkurrenskraft eller distribution, utan snarare möjligheter. Studien bedrevs på nära håll genom att forskaren flyttade in hos några landsbygdsföretag. Läs mer här.

Publicerad: 2014-09-03