Havs- och Fiskerifonden

Igår var det en konferens om havs- och fiskerifonden en fond som antagligen kommer att beröra Leader Linné indirekt. Fonden syftar framför allt till att skapa arbetstillfällen och förbättra vattenmiljön. Det kommer bli hård konkurrens om platserna att bilda ett fiskeområde då jordbruksverket säger att ca 12 områden kommer beviljas och man räknar med 25 ansökningar. Totalt omfattar fonden ca 140 miljoner. 

Publicerad: 2014-10-08