Glada projektbesked

Den här veckan har vi fått klartecken från Jordbruksverket om två  projekt; grattis till Rag2Rug och Green Growth Power!

Väva tillsammans i Rag2Rug är ett projekt som  har vävning som affärsidé.  Det handlar om vävning av återvunnet material och  omfattar sysselsättning, utbildning och produktutveckling . Projektet bidrar till många nya arbetstillfällen och möjlighet till självförsörjning för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.  Projektägare är ett socialt företag i Vetlanda.  Webbsändning från Smålandstidningen

Green Growth Power är en förstudie för att undersöka vad som krävs för att starta en verksamhet som använder ny miljöteknik och energieffektiva innovationer inom växthusodling. Även här finns det en stark idé om att skapa försörjningsmöjligheter  och arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. 

Leader Linné Småland har nu sammanlagt 15 leaderprojekt som har fått grönt ljus från Jordbruksverket. De finns utspridda över hela vårt geografiska område och inom våra tre olika målområden; Spännande miljöer där människor och idéer kan växa, Öppenhet för det okända och  Entreprenörskap och självförsörjning. 

Publicerad: 2017-08-18