Framtidens leader

Namnet är egentligen ”Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden” men de säger att vi ska använda varumärket leader även i framtiden eftersom det är inarbetat. 
Leader Linné ska lämna in en intresseanmälan i maj. I den ska det geografiska området presentera och beslut från kommunerna ska bifogas. Detta för att SJV vill se så att inte flera organisationer arbetar med samma område. 

I september kommer leader områden att kunna söka medel för skrivande av strategi. Strategin ska lämna sin den 1 december till SJV och beslut kommer i mars 2015. I halvsårsskiftet 2015 kan vi börja ta beslut. 
Det kommer att krävas speciell kompetens både i LAG och på kontoret. Samordnande myndighet blir SJV och länsstyrelsen kommer bra att vara en samarbetspartner. Handläggarna på SJV ska lägga in alla ärende i framtida LB. Leaderkontorets personal ska hjälpa till med projektutveckling samt se till att alla handlingar som SJV`s handläggare önskar skickas in. LAG kommer att ha samma befogenheter som idag.

Eftersom det nya leader ska arbeta med Multifond dvs Socialfonden, Regionalfonden, Fiske- och havsfonden samt Landsbygdsfonden måste kontorets personal och LAG-ledamöter ha kunskap om dessa fonder. Totalt handlar Leader om 2 miljarder kr. Troligtvis kommer hela Sverige att få medel.     

Publicerad: 2014-04-15