Föreläsning om besöksnäringens möjligheter och trender

Destination Åsnen bjuder in till en kostnadsfri föreläsning tillsammans med Kairos future om morgondagens destinationsutveckling den 11 april i Huseby bruk. Anmälan görs till  info@destinationasnen.se senast 4 april och det är först till kvarn som gäller.

Förläsningen utgår ifrån att besöksnäringen står inför viktiga utmaningar och möjligheter framöver såsom automation, ökande innovationstakt, delningsekonomi och hållbarhetskrav. Hur kommer omvärldsförändringarna påverka besöksnäringens olika aktörer? Vilka trender påverkar en destinations attraktion och hur ska jag som har verksamhet i en destination möta förändringar och nya trender? Hur kommer resandet att se ut i framtiden och vad är det våra gäster vill uppleva då? Åsnen, Småland och Sverige konkurrerar med andra välkända och attraktiva platser runt om i världen så ge dig chansen att få koll på framtidens trender. Man kan bara utveckla åt rätt håll om man har koll! 

 

För mer info och program för kvällen

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=de038daeeb76963e27211aa1e&id=b8b51e23f0 

Publicerad: 2019-03-19