Fokusgruppsdiskussion om Leader Linnés effekter

Måndagen den 25 februari genomförde vi en fokusgruppsdiskussion för att tillsammans med representanter från projektägare, länsstyrelserna, kommunerna och regionförbunden ta fram och belysa mjuka effekter av leaders arbete.  Detta är ett led i en utvärdering som genomförs tillsammans med leaderområdena i Småland, Östergötland, Gotland och Öland. 

Med mjuka effekter menar vi sådant som är svårt att mäta som t ex ökad samverkan i bygden och med andra samhällen/byar, att nya människor blir synliga, att konflikter upphör eller minskar samt  ett generellt ökat engagemang. 

Publicerad: 2013-02-26