Fiskeriket Smålands första årsmöte

Den 28 januari var det dags för Fiskeriket Smålands första årsmöte, de 7 Fvof som tillsammans har gått samman och skapat den nya destinationen med syfte att öka tillgängligheten, attraktiviteten och medvetenheten för utländska fisketurister som är intresserade av småländskt insjöfiske, infann sig på det första årsmötet. Fram tills nu har Fiskeriket bestått av en arbetsgrupp som jobbat för att möjliggöra visionen av en samlad fiskedestination. En härlig optimistisk framtidstro fanns med under hela kvällen, en mer storslagen lansering kommer att ske lite senare på året. Hemsidan hittar ni Här

Publicerad: 2014-01-30