Energiutbildningar

Nu är våra energiutbildningar i fullgång!

Syftet med energiutbildningen är att ge en konkret och målinriktad rådgivning av vad enskilda personer kan göra antingen för att minska energiåtgången i föreningslokalen eller i sitt hem.

Detta är tredje och sista delen i vår projekt Energikartläggning.

De två första delarna  bestod av:

  1. Energikartläggning
  2. Energiinvesteringar

Energiprojektet är ett projekt som syftar till att minska energiförbrukningen på allmänna samlingslokaler och där av minska kostnaderna och öka aktiviteterna hos föreningarna. Och även öka kunskaperna hos lokalbefolkningen för att få en minskad miljö och klimatpåverkan i området.

Publicerad: 2014-10-06