Energibesparing i samlingslokaler

Leader Linné håller i drygt 350 projekt vars syfte handlar om ekonomisk, ekologiskt, och social landsbygdsutveckling. Ett av de nu pågående projekten handlar om energibesparingar för många föreningars samlingslokaler.  För många föreningar ett gyllene tillfälle för att spara både energi, pengar och miljö. I bland annat Bredaryd finns några av föreningarna som anammat möjligheten att se över sina energikostnader och få stöd för åtgärder.

Värnamo, Ljungby, Växjö, Markaryd, Alvesta och Älmhult är de kommuner som omfattats av projektet med energikartläggningen av samlingslokaler. I Värnamo kommun är det Norra skolan i Bredaryd, Hamra skola och Bredaryds Bygdegårdsförening som deltar i energikartläggningsprojektet.

-  Projektet är indelat i 3 olika steg, som steg 1 har vi haft en konsult som gjort en energikartläggning åt föreningarna. Det har handlat om ganska gamla bygdegårdar, skolbyggnader, Folkets husbyggnader osv. En stor möjlighet alltså för föreningar som oftast har en begränsad ekonomi, säger Annika Nilsson, verksamhetsledare för Leader Linne´.

46 föreningar i energikartläggningen

57 föreningar i ovanstående kommuner ansökte om att få vara med i projektet. 46 av dem godkändes. Konsulten inventerade samlingslokalernas alla skrymslen och vrår. I ett protokoll registrerades bland annat gamla otäta fönster, uppvärmningsalternativ som var förlegade, till något så enkelt som att byta ut samtliga glödlampor till LED-lampor.

När föreningarna därefter fått protokollet över åtgärder var det dags för steg 2 - att söka pengar för de energibesparande åtgärder som var aktuella för respektive förening.

Upp till 60 000 kronor i bidrag

-  Vi fick in 30 ansökningar i steg 2, vilket handlade om att fördela cirka 2,5 miljoner kronor. Vi beviljade 1,6 miljoner. Vår budget tillät tyvärr inte så stora anslag men upp till 60 000 kronor kunde man ansöka om, berättar Annika Nilsson.

Leader Linnépengarna betalade materialet. Själva arbetskostnaden byggde på ideellt arbete i föreningen.

Ett lyft för Bredaryds bygdegård

Bredaryds  Bygdegårdsförening är en av alla föreningar som gick med i projektet och Åsa Cederqvist, kassör i föreningen är mycket nöjd.

-   Ja, alltså vi har en jättegammal lokal, att bara få möjligheten till en inventering var helt fantastiskt. Sådant kostar ju massor av pengar annars, något vi i Bygdegårdsföreningen inte skulle ha kostat på oss.

Hon berättar vidare att de fick en lång lista på saker att åtgärda. Därför sökte man om 60 000 kronor och fick summan beviljad. Allt som behöver göras kan man inte göra i denna omgång. Men man hoppas pengarna ska räcka till att byta ut lysarmaturer till mer energisnåla alternativ eller förse dem med rörelsevakt. Men också till att byta en dörr där en del värme försvinner ut, samt att byta termostater och tappvattenkranar. Bara att åtgärda alla små saker blir ett lyft för föreningen.

-  Vi har visserligen ännu större investeringar som behöver göras framöver. Bland annat kör vi med olja -och elpanna, vilket inte är det bästa, men vi var tvungna att börja någonstans. Det viktigaste var att få veta vad vi kunde göra, sen börja någonstans och resten får vi planera in för framtiden, säger en mer än nöjd Åsa Cederqvist.

Vinster på sikt

De flesta av energiåtgärdsinvesteringarna som görs måste ses på sikt och över tid.

-  Målet med hela projektet är att minska energiåtgången för samlingslokalerna med 20 procent. Ytterligare en positiv konsekvens av detta blir minskade kostnader för föreningen. Då kan de använda sina bidrag till verksamheten, i stället för på onödiga energikostnader, berättar Annika Nilsson vidare.

Långsiktiga investeringar

I några av samlingslokalerna som ingår i projektet har man satt igång ännu större och långsiktiga investeringar. Bland annat pågår på flera håll arbetet med att byta ut gamla tvåglasfönster till nya energieffektiva. Andra har också valt att byta uppvärmningssystem, oftast byter man över till luftvärmepump. Stora investeringar som behöver några fler år på sig innan man märker dem i plånboken. Men de lönar sig trots allt, enligt alla beräkningar.

Utbildning i miljö - och klimatfrågor

Ett sista steg i hela energikartläggningen, steg 3, handlar slutligen om att öka kunskapen i föreningarna om miljö - och klimatfrågorna. Därför kommer Leader Linné inom kort att bjuda in projektdeltagarna till en energiutbildning. Åsa Cederqvist i Bredaryd är mer än positiv till tredje delen.

-  Ja, egentligen skulle jag vilja bjuda med hela Bredaryd på föreläsningen om miljö och klimatfrågor. Det här är ju något vi alla behöver få kunskap om.

Imponerade av föreningarna

Vi på Leader Linné är mycket imponerade av föreningarna som har varit med i projektet, vi har fått in slutrapporterna och dom har alla varit mycket väll genomarbetade. Det  ideella arbeta som har gjorts är omfattande.  


Publicerad: 2014-11-07