En julhälsning från Agunnaryds hembygdsförening

Den här fina hälsningen kom från Agunnaryds hembygdsförening, en av föreningarna som fick mikrostöd under 2017. Vi är glada att leader verkligen gör nytta och vill dela med oss av deras berättelse! 

Tack till Agunnarydsstiftelsen och Leader Linné

Angående projektet ”Agunnarydselev då, nu och i framtiden” som nu får anses vara avslutat, vill vi från Agunnaryds Hembygdsförenings styrelse rikta ett varmt Tack, för ekonomisk hjälp att finansiera projektet. Det blev från alla aktörer mycket uppskattat och vi känner stolthet och glädje över att det kunde genomföras. Skolelever, lärare, filmteamet och inte minst alla seniorer i SPF, som har engagerat sig under hela fimprocessen, samt för framtagning och identifiering av äldre skolfoton har arbetat för ett gemensamt mål och vi har uppnått det vi eftersträvade – att påbörja ett brobygge mellan generationerna. Förhoppningsvis leder detta till fortsättning med årliga aktiviteter i Hembygdsföreningens regi och att det på sikt höjer barnens hembygdsintresse och samspelet mellan olika åldrar. 

Vi är också tacksamma att det funnits teknisk kompettens, kreativitet och fantasi genom filmteamet POZ media som ledde fram till den avslutande filmen som är unik i sitt slag. Bokhäftet med alla skolbilderna blev ett kvitto på vad vi tillsammans kan göra i vår bygd. Bok och film finns nu för distribution före julhelgen i Agunnaryds Lanthandel.

Projektet har krävt ekonomiskt anslag för att genomföras och vi vill rikta ett varmt  tack till  Stiftelsens och Leader Linnés styrelse, samt önskar dem och alla delaktiga i projektet en God Jul och Nyårshelg.

Agunnaryds Hembygdsförening den 14 december 2017

Gunvor Karlsson, Projektansvarig

 

Publicerad: 2017-12-19