Byutveckling - välkommen på föreläsning och workshop 15 jan

Kom och lyssna, ta lärdom och låt dig inspireras av hur andra har jobbat med byutveckling.  Ljungby kommun och Leader Linné Småland bjuder in till en inspirationskväll för dig som är engagerad i bygdeutveckling. Kanske är du medlem i en hembygdsförening, ett sockenråd eller en idrottsförening? Eller driver du ett lokalt företag eller är engagerad i den lokala utvecklingen på annat vis?

Du är hjärtligt välkommen till  en inspirationskväll på Ryssbygården den 15 januari 2018! Anmäl senast 11 jan.

Inbjudan 

                         

Maria Richter Simsek

Maria bor i Berg, strax utanför Växjö och är aktiv i byns inköpsförening. Hon har varit projektledare för flera lokala utvecklingsprojekt och berättar om ett nationellt leaderprojekt som ska stödja erfarenhetsutbyte mellan byar som vill utvecklas.

Maja Söderberg

Maja kommer från byn Tolg som har ca 550 invånare. Där finns både lanthandel, andelsjordbruk, pannkakshus, pubkvällar, musikfestivaler, gemensamt företagande och mycket annat. Maja berättar om framgångsfaktorer och utmaningar för att skapa och sprida engagemang. 

 

Publicerad: 2017-12-28