Det finns pengar att söka under perioden 2021-2022

Nuvarande programperiod går mot sitt slut men vår verksamhet fortsätter även under mellanperioden 2021-2022.


Vi fortsätter bevilja projekt utifrån vår strategi och insatsområden:
- Entreprenörskap och självförsörjning (utveckling, kompetensutveckling, småskalig produktion)
- Öppenhet för det okända (Nya tjänster och produkter eller samarbetsformer)
- Spännande miljöer där människor och idéer kan växa (aktiviteter, service, utveckling)

 

Förutom projektstöd kan du också söka mikrostöd som är en mindre och enklare ansökan med smidigare redovisning. De mikrostöd som vi har är evenemang företag, punktinsatser för minskad miljöpåverkan samt ungas engagemang. 

 

Så har du en idé, tveka inte att kontakta oss!

Styrelsemöten 2021
- Skicka in ansökan senast 17 januari.
- Skicka in ansökan senast 28 mars.
- Skicka in ansökan senast 26 april.

Publicerad: 2020-11-26