Odling på nya sätt - följ ett spännande projekt

Projektet "Förstudie Bönodling i Uråsa" startar nu upp. De ska bygga upp en provodling i en ladugård i byn Uråsa, ta fram layout för ett pilotväxthus och undersöka om det går automatisera skörden av bönor genom ny teknikanvändning.

Här kan du se styrelsens motivering för stöd till projektet:

Projektet är nytänkande och svarar upp mot behov av att stärka tillgången till lokalproducerade livsmedel, minska miljöpåverkan och bidra till utveckling och arbetstillfällen på landsbygden. Genom teknikanvändning och innovation kan det ge möjlighet till en hållbar landsbygd där det går producera grödor på nya, smarta sätt istället för att importera. Kunskapsökningen genom förstudien kan inspirera andra, stimulera entreprenörskap, utveckla bygden och bidra till en hållbar utveckling. 

Vi önskar Uråsa bönodling all lycka till!

Daniel Nyman, projektledare

Sanna Lundgren och Lukas Arvidsson. Ljusmätning pågår!

Publicerad: 2018-02-06