Besök från Tyskland

Genom Leader Linne besöktes Agunnaryd i fredags av en grupp studenter från Kassel universitet. Studenterna läser en linje för samhällsutvecklare med fokus landsbygdsutveckling. Innan de kom till Småland hade de besökt olika offentliga organisationer, däribland Landsbygdsdepartementet i Stockholm. På resan ned till oss gjordes också ett heldagsbesök på Jordbruksverket i Jönköping. Den röda tråden i studieresan vara att få en inblick i hur Sverige arbetar med landsbygdsutveckling. Deltagarna var mycket nöjda med resan eftersom de hade fått information om Sveriges nationella politiska beslut i Stockholm samt utveckling av nationella program och strategier i Jönköping. På Leader Linnés kontor diskuterades lokala strategier och i Agunnaryd fick de information om konkret landsbygdsarbete och dess effekter. Krister och Birgitta Lindkvist berättade på ett mycket intressant och inspirerande sätt om arbete med lanthandlen och andra projekt som t ex ”Agunnaryds Attraktiva pärlor”. 

Publicerad: 2014-05-19