Besök från England

Denna helg har vi på Leader Linné haft besök av ett par engelska lanthandlare från vår samarbetspartner NULAG i Northumberland, Ray och Sally var här för att inspireras, lära och skapa kontakter med lanthandlare i vårt leaderområde. Besöket startade med invigningen i Agunnaryd, Humshaug Village shop www.humshaughshop.co.uk söker även ett sammarbete med Agunnaryd med målet att utveckla de två bygderna till en mer levande landsbygd. Affär, jobb och skola ser man som tre viktiga ben för en levande landsbygd. Våra engelska vänner besökte även, Tolg, Huseby och Lidhult för att skapa kontakter, söka samarbete och hitta nya lösningar för sin egna landsbygd.  

Publicerad: 2013-05-28