Tidigare ansökningar om leadercheckar

Alla ansökningar som har kommit in senast den 15 januari tas upp för beslut i arbetsutskottet 1 februari. Läs mer om leadercheckarna under "Projekt" eller i vår projektdatabas. 

Under slutet på 2016 var det sammanlagt 24 ansökningar som blev beviljade. Grattis till er och all lycka till.

Publicerad: 2017-01-12