Smålandsoperan

Projektets namn: Smålandsoperans utökade verksamhet i Älmhult och Ljungby kommuner

Projektägare/Kontakt: Smålandsoperans scenkonstproduktion AB

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart operacentrum i Småland genom att utöka Smålandsoperans verksamhet och att nå ut till nya grupper på nya platser i Älmhult och Ljungby kommun.  

Styrelsens motivering: Projektet består av projektledning för att initiera Smålandsoperans fysiska plats och samverkan mellan andra kulturella sammanhang på Möckelsnäs, vilket är positivt. Projektet kan bidra till utveckling och arbetstillfällen. Föreningen Smålandsoperan lägger ner mycket ideell tid.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket